Kifid

Het Kifid is een onafhankelijk orgaan voor het oplossen van geschillen tussen consumenten en financiele dienstverleners. Bij deze organisatie kunt u een klacht neerleggen, wanneer uw klacht niet direct op te lossen is met de financiele dienstverlener zelf. Conflicten over beleggingen, verzekeringen, hypotheken, kredieten en andere financiele producten worden bij deze instantie beslecht. Elke financiele instelling is verplicht aan te sluiten bij het Kifid.

  • Bezoekadres: Koningin Julianaplein 10, 2595 AA Den Haag
  • Telefoon: 070 – 333 89 99
  • Website: www.kifid.nl