Consumentenbond

De Consumentenbond behartigt de belangen van ruim 640.000 leden en de consument in het algemeen op verschillende terreinen. De consumentenbond onderhandelt met branche-organisaties en overheid. De consumentenbond biedt de consument heldere informatie en vergelijkingen van diverse producten in verschillende productcategorieen.

  • Correspondentieadres: Postbus 1000, 2500 BA Den Haag
  • Bezoekadres: Enthovenplein 1, 2521 DA  Den Haag
  • Telefoon: 070 – 445 45 45
  • Website: www.consumentenbond.nl