ANWB

De ANWB is als vereniging de grootste belangenorganisatie voor consumenten op het gebied van verkeer, vervoer, recreatie en toerisme. De ANWB is een van de oudste verenigingen van Nederland. De vereniging werd op 1 juli 1883 opgericht en had toen 25 leden. Dat ledental is gegroeid tot nu (bijna) 4 miljoen mensen. Dat is ruim 25% van alle inwoners van Nederland!

  • Correspondentieadres: Postbus 93200, 2509 BA Den Haag
  • Bezoekadres: Wassenaarseweg 220, 2596 EC Den Haag
  • Telefoon: 088 – 269 22 22
  • Website: www.anwb.nl